Pyhä Birman Kissa ry – Terveyskysely 2023

Kysely

Kyselyn tarkoituksena on koota yleisesti tietoa birmojen tämän hetkisestä terveydentilasta ja sen mahdollisista ongelmista. Useamman birman omistajan ei tarvitse täyttää lomaketta jokaisesta birmasta erikseen vaan jokaisen kysymyksen perään tarkennetaan, kuinka monella omista birmoista kyseistä asiaa on esiintynyt. Kasvattaja ja sijoituskodin omistaja voivat sopia keskenään kumpi vastaa sijoituskissasta. Kyselyyn vastataan vain elossa olevista birmoista.

Kyselyn aluksi täytetään yleisestä tietoa vastaajasta ja sen jälkeen siirrytään birmojen terveyteen liittyviin kysymyksiin. Vastaajan nimeä ei tulla mainitsemaan missään yhteydessä.

Vastausten palautus

Kysely on auki 3.12.2023 asti.

Kyselyyn vastataan alta löytyvällä nettilomakkeella.

Vastausten julkaisu

Vastauksista tullaan kokoamaan yhteenveto, joka julkaistaan Pyhä Birma -lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla.

 

Kysely on päättynyt, kiitos vastauksistanne!