Siitosurokset

Siitosuros
Vuoden 2017 paras pyhä birma siitosuros
GIC Demian Günther

 

– Listalle pääseminen

– Astutusmaksut

– Käytettävissä olevat urokset 2024

 

Siitosuroslistalla ovat ajankohtaisesti käytettävissä olevat siitosurokset. Siitosuroslistalle ilmoittavien tulee olla yhdistyksen jäseniä ja listalle tarvitaan Birmaline-tunnukset. Kasvattajien on mahdollista ilmoittaa myös tälle listalle aikuisia kasvattejaan (omistajan suostumuksella) ja ohjata tiedustelut sitten eteenpäin.

Siitosuroslistalla olevat kissat eivät ole automaattisesti käytettävissä, vaan siitosuroksen omistajan harkinnassa on oman uroksensa sopivuus tarjolla olevalle naaraalle. Uroksen omistajan olisi hyvä myös kertoa uroksen sen hetkisestä jälkeläismäärästä naaraan omistajalle ja huolehtia järkevästä kollin käytöstä. Rodun monimuotoisuuden ja terveyden kannalta olisi toivottavaa että uroksia käytettäisiin mahdollisimman monipuolisesti. Samaa urosta ei tulisi käyttää loputtomiin jalostuksessa, riippumatta jälkeläisten tasosta tai siitä kuinka moni jälkeläinen jatkaa tai on jatkamatta sukuaan. Lisää tietoa asiasta löytyy birmojen kasvatuksen tavoiteohjelmasta. Toivottavaa on että siitosurosten omistajat päivittävät muutokset urosten tilanteessa listoille.