Kasvatuksen tavoiteohjelma 2021-2025

Päivitetty 2.2.2022

Kasvatuksen tavoiteohjelma 2021 – 2025 hyväksyttiin 21.11.21 yhdistyksen syyskokouksessa.
Tavoiteohjelmaa päivitetään vuosittain siltä osin, mitä uudistuksia tai uutta merkittävää tietoa rodun kasvatuksessa ilmenee. Hyväksytyt tavoitteet ovat sellaisinaan voimassa seuraavaan tavoiteohjelman päivitykseen asti.

 

Pyhä birma –
kasvatuksen tavoiteohjelma 2021- 2025

 

Mitä kasvattaminen on?

Määritelmää on yllättävän vaikeaa löytää ja jokaisella on varmasti oma käsityksensä asiasta.

”Eläinten kasvatuksessa sekä kasvattajien että näyttelyiden ulkomuototuomarien tulisi tavoitella rotumääritelmän ihannetta. Lopullisena tavoitteena on, että kaikki saman rodun yksilöt kaikkialla maailmassa näyttäisivät ihanteelliselta rotunsa edustajalta ja käyttäytyisivät rotuihanteen mukaan.” – wikipedia

”Jalostuksen tavoitteena on parantaa perinnöllistä tasoa.” – Hippos

”Jalostus tarkoittaa eläinkannan laadun parantamista valinnan keinoin.” – Kennelliitto

Jalostuskoiran valinta