Terveyskysely 2016

Kysely on päättynyt!

Kyselyn tarkoituksena on koota yleisesti tietoa birmojen tämän hetkisestä terveydentilasta ja sen mahdollisista ongelmista. Useamman birman omistajan ei tarvitse täyttää lomaketta jokaisesta birmasta erikseen vaan jokaisen kysymyksen perään tarkennetaan, kuinka monella omista birmoista kyseistä asiaa on esiintynyt.

Kyselyn aluksi täytetään yleisestä tietoa vastaajasta (vastaajan nimeä ja osoitetietoja ei tulla julkaisemaan) ja sen jälkeen siirrytään birmojen terveyteen liittyviin kysymyksiin.

Ensi vuoden puolella tullaan julkaisemaan lisääntymiseen ja jalostukseen liittyvä kysely, joka suunnataan pelkästään kasvattajille.

Vastausten palautus

Kysely on auki 31.12.2016 asti.

Vastausten julkaisu

Vastauksista tullaan kokoamaan yhteenveto, joka julkaistaan Birma-lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla.

Arvonta

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi palkintoa.