Kasvattajakysely 2017

Tämä kysely on osa viime vuonna julkaistua terveyskyselyä. Tänä vuonna kysely suunnataan kasvattajille ja kyselyn tarkoituksena onkin koota tietoa birmojen kasvatukseen liittyvistä asioista.  Kysymyksien perään tarkennetaan, kuinka monesta birmasta on kyse. Sijoitusbirmojen osalta toivomme sijoituskodin vastaavan kyselyyn, mikäli synnytykset ja pentujen hoito on tapahtunut sijoituskodissa. Muussa tapauksessa kasvattaja vastaa kyseisestä birmasta.

Vastausten julkaisu
Vastauksista tullaan kokoamaan yhteenveto, joka julkaistaan Birma-lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla. Yhteenvedosta ei käy ilmi vastanneiden nimet.

Arvonta
Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan palkintoja.

 

Kysely on päättynyt.