Ruumiinavausten tukeminen

21.1.2024

Yhdistys suosittelee, että kaikki kasvattajat liittäisivät pennun kauppakirjaan pykälän, jossa edellyttävät kissan avausta sen menehdyttyä, tapahtui se sitten 10 kuukauden tai 10 vuoden päästä. Näin saatava tieto on tärkeää paitsi omalle kasvatuksella, mutta on myös sitä koko rodulle.

Yhdistys korvaa birman kuolinsyyn tutkimisesta eli ruumiinavauksen kuluista 100 €, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Pyhä Birma oli kuollessaan vähintään kahden (2) kuukauden ikäinen ja enintään 12 vuoden ikäinen
  • Birma ei ole kuollut tapaturman seurauksena (esim. jäänyt auton alle)
  • Kuolinsyyn tiedot ovat yhdistyksen käytettävissä rodun terveyden edistämiseksi ja yhdistys saa ne julkaista julkisessa terveysrekisterissä
  • Birman omistaja on yhdistyksen jäsen ennen korvauksen hakemista
  • Korvaus haetaan kuuden (6) kuukauden sisällä avaustuloksen valmistumisesta

Yhdistys suosittelee teettämään avauksen ensisijaisesti Helsingin Yliopiston patologian osastolla.
Lisätietoa ruumiinavauksen teettämisestä löytyy Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kotisivuilta https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta/tiedekunta/elainlaaketieteellisten-biotieteiden-osasto/patologia-ja-parasitologia

Birman omistajan tulee lähettää yhdistykselle seuraavat asiakirjat ja tiedot korvauksen saamiseksi:

  • Birman ruumiinavauksen suorittaneen patologin lausunto
  • Birman omistajan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Birman omistajan pankkiyhteystiedot

Korvausten hakeminen yhdistykseltä

Toimita asiakirjat sähköpostitse terveysrekisteri[ät]birma.fi

Tulokset julkaistaan yhdistyksen terveysrekisterissä.
Lisätietoja terveysrekisteristä http://www.birma.fi/terveys

Korvauksen voit hakea kuittia vastaan talousvastaava Niina Flinckman: niina.flinckman[ät]birma.fi