Siitosuroskysely 2017

Kyselyn tarkoituksena on koota tietoa jalostuksessa käytetyistä ja käytössä olevista siitosuroksista. Usean siitosuroksen omistajan ei tarvitse täyttää lomaketta jokaisesta erikseen vaan jokaisen kysymyksen perään tarkennetaan, kuinka moneen omista siitosuroksista kyseinen vastaus sopii.

Kysely on osa kasvattajille ja siitosuroksen omistajille suunnattua kyselyä. Kasvattajien joilla on tai on ollut kotona siitosuroksia, toivotaan vastaavan tähän kyselyyn. Sijoituksessa asuvan uroksen ollessa kyseessä toivomme vastausta sijoituskodilta.

Vastausten julkaisu
Vastauksista tullaan kokoamaan yhteenveto, joka julkaistaan Birma-lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla. Yhteenvedosta ei käy ilmi vastanneiden nimiä.

Arvonta
Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan palkintoja.

 

Kysely on päättynyt.