Terveyskysely

  Kysely

  Tämä on kysely kasvattajille ja siitosuroksen omistajille, joilla on ollut vuosina 2015-2020 jalostuskäytössä olleita tai jalostuskäyttöön tarkoitettuja birmoja.

  Kyselyn tarkoituksena on koota nykyhetken tietoa pyhien birmojen kasvatukseen liittyvistä asioista. Sijoitusbirmojen osalta kasvattaja voi tarvittaessa/halutessaan pyytää sijoituskotia vastaamaan, mikäli synnytykset ja pentujen hoito ovat tapahtunut sijoituskodissa. Yhteisomistus tapauksissa on hyvä sopia vastaajasta, jotta samasta kissasta vastauksen täyttää vain yksi henkilö.

  Vastausten palautus

  Kysely on auki 28.2.2021 asti.

  Kyselyyn vastataan tällä nettilomakkeella. Tämän lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa postitse osoitteeseen: Johanna Karjalainen Törnäväntie 30 c 4, 60200 Seinäjoki.

  Vastausten julkaisu

  Vastauksista tullaan kokoamaan yhteenveto, joka julkaistaan Birma-lehdessä. Kyselyn tulokset huomioidaan kasvatuksen tavoiteohjelmassa.


  Taustatiedot vastaajasta

  Kasvatuksen aloittamisvuosi:

  Pentueiden määrä:

  Kasvatatko edelleen? KylläEn

  Siitosuroksen omistajan sitoumus tehty (Kissaliittoon, vuosi):

  Olen toiminut sijoituskotina (uros tai naaras): KylläEn

  Minulla on vuosina 2015-2020 ollut:

  Jalostusnaaraita

  Jalostusuroksia  Testauksesta

  Jalostuskissoille tehdyt terveystutkimukset, jos tutkimusta ei ole tehty, jätä kohta tyhjäksi.

  Oletko teettänyt seuraavia tutkimuksia jalostuskissallasi (Kissaliiton edellyttämiä tutkimuksia ei nyt kysytä)?

  Sydämen HCM testaus ultraäänitutkimuksella:

  Pawpeds-hyväksytyllä eläinlääkärillä, kuinka monella birmalla

  muilla tutkimukseen perehtyneillä eläinlääkäreillä, kuinka monella birmalla

  Minkä ikäisenä olet birmasi testauttanut (HCM)? (Vastatessa useammasta kissasta erota vastaukset pilkulla.)

  Oletko uusinut HCM ultrauksen vanhemmilla kissoilla? KylläEn
  Lisätietoa:

  Munuaisten tutkiminen jalostuskissoilla

  Onko kissoillesi tehty PKD dna testaus? KylläEn
  Oletko tutkituttanut jalostuskissojesi munuaiset ultraäänitutkimuksella? KylläEn

  Oletko tehnyt jalostuskissallesi MyCAT-DNA-testiä?

  Kyllä, kuinka monelle


  Kuinka tarpeellisina näet nämä edellä mainitut tutkimukset birmoilla?


  Oletko havainnut jalostuskissoillasi sientä ja siitä aiheutuvia ongelmia?

  Kyllä, kuinka monella
  Ei

  Testaatko kissasi sienen varalta? KylläEn
  Lisätietoa:


  Naaraat

  Kiimat

  Minkä ikäisenä naaraalle on tullut ensimmäinen kiima? Vastatessa useammasta naaraasta erota vastaukset pilkulla.

  Onko kiimat olleet selkeitä?

  Kyllä, kuinka monella
  Ei, kuinka monella

  Pillerit ja Suprelorin-implantti

  Oletko käyttänyt birmallasi kiiman ehkäisyyn tarkoitettavia lääkkeitä?

  Kyllä, kuinka monella
  Ei, kuinka monella

  Pillereitä: Kyllä, kuinka monelle

  Implanttia: Kyllä, kuinka monelle

  Onko niillä ollut haittavaikutuksia?

  Kyllä, kuinka monella
  Ei, kuinka monella

  Pillerien haittavaikutukset:

  Implantin haittavaikutukset:

  Oletko käyttänyt jotain muuta valmistetta kiiman ehkäisyyn?

  Kyllä, kuinka monella
  Ei, kuinka monella

  Minkä nimistä valmistetta?

  Onko valmisteesta ollut apua?

  Kyllä, kuinka monella
  Ei, kuinka monella

  Astutus

  Kuinka monta astutusta tiinehtyminen naarallasi vaati? Jos vastaat useammasta naarasta tai saman naaraan useammasta tiinehtymisestä erota vastaukset pilkulla.

  Vaihdoitko urosta tiinehtymisen onnistumiseksi?

  Kyllä, kuinka monella kerralla
  Ei, kuinka monella kerralla

  Jos tiinehtyminen ei heti astutuksesta/astutuksista huolimatta onnistunut, niin mistä arvelet sen johtuneen?

  Onko astutukset tehty uroksen vai naaraan luona?

  UroksenNaaraanSekä ettäMuualla

  Ovatko naaraat, joilla on ollut ongelmia astutuksen suhteen, tulleet kuitenkin tiineiksi?

  Kyllä, kuinka moni
  Ei, kuinka moni  Urokset

  Minkä ikäisenä uros on onnistunut astumaan naaraan? Jos vastaat useammasta uroksesta laita pilkun väliin.

  Kuinka moni siitosuroksesi astumisyrityksistä on tuottanut tulosta?

  Uros 1: yrityksiä , joista onnistuneita


  Uros 2: yrityksiä , joista onnistuneita


  Uros 3: yrityksiä , joista onnistuneita


  Uros 4: yrityksiä , joista onnistuneita

  Jos kaikki astumiset eivät onnistuneet, mistä arvelet tämän johtuneen?

  Onko uroksesi jäänyt ilman jälkeläisiä astumisongelmien vuoksi?

  Kyllä, kuinka moni
  Ei, kuinka moni

  Merkkailevatko kotonasi olevat leikkaamattomat urokset?

  Kyllä, kuinka moni
  Vain satunnaisesti, kuinka moni
  Ei, kuinka moni

  Lisätietoa

  Onko leikkaamattomilla uroksilla esiintynyt aggressiivisuutta?

  Kyllä, kuinka monella
  Ei, kuinka monella

  Oletko käyttänyt uroksella implanttia? KylläEn
  Jos olet, kokemukset:

  Oletko käyttänyt uroksella muuta valmistetta hormonitoiminnan hillitsemiseksi? KylläEn
  Jos, niin mitä?
  Kokemukset


  Oletko käyttänyt naarastasi tiineysultrassa?

  Kyllä, kuinka monen
  Ei, kuinka monen

  Syy

  Ovatko pentueesi syntyneet kotonasi vai sijoituskodissa?

  Kotona, kuinka moni
  Sijoituskodissa, kuinka moni

  Minkä ikäinen on ollut nuorin synnyttäjäsi?

  Minkä ikäinen on ollut vanhin synnyttäjäsi?

  Onko birmoillesi tullut keskenmenoja?

  Kyllä, kuinka monella
  Ei, kuinka monella

  Jos on, niin millä vuorokausilla?

  Onko birmoillasi esiintynyt valeraskauksia?

  Kyllä, kuinka monella
  Ei, kuinka monella

  Onko birmoillasi ollut kohtutulehduksia?

  Kyllä, kuinka monella
  Ei, kuinka monella

  Jos on, niin onko ne hoidettu lääkkeillä vai leikkauksella?

  Lääkkeet, kuinka moni
  Leikkaus, kuinka moni

  Onko sama birma myöhemmin tullut tiineeksi ja synnyttänyt pentueen?

  Kyllä, kuinka moni
  Ei, kuinka moni

  Onko birmasi jouduttu sektioimaan?

  Kyllä, kuinka moni
  Ei, kuinka moni

  Millä vuorokausilla? Vastatessa useammasta sektiosta erota vuorokaudet pilkulla.

  Mikä oli sektion syy?

  Onko sektioitu birmasi synnyttänyt uudelleen leikkauksen jälkeen?

  Kyllä, normaali synnytys, kuinka moni
  Kyllä, sektioitu uudestaan, kuinka moni
  Ei, kohtu poistettiin sektiossa, kuinka moni
  Ei, ei tullut tiineeksi, kuinka moneni

  Muu syy?

  Onko birmallesi jouduttu antamaan lääkityksiä kuten maidon tuotantoa lisäävä hormonia synnytyksen jälkeen?

  Kyllä, kuinka moni
  Ei, kuinka moni

  Muita lääkkeitä?


  Pennut

  Kuinka monta pentua on ollut pentueissasi (selvinneet rekisteröidyt pennut)? Voit erottaa pentueet + merkillä esim. 2+3+1 jne.

  Pentujen kuolleisuus

  Onko pentueissasi ollut kuolleina syntyneitä tai synnytyksessä menehtyneitä pentuja?

  Kyllä, kuinka monessa pentueessa
  Ei, kuinka monessa pentueessa

  Onko pentuja menetetty ennen rekisteröimistä (ensimmäisinä elinvuorokausina ja viikkoina)?

  Kyllä, kuinka monessa pentueessa
  Ei, kuinka monessa pentueessa

  Syy

  Onko pentueissasi ollut epämuodostuneita pentuja?

  Kyllä, kuinka monta
  Ei

  Millaisesta epämuodostumasta oli kyse?

  Onko pentueissasi ollut pentuja, joilla on häntäknikki?

  Kyllä, kuinka monta
  Ei

  Onko pentueissasi ollut pentuja, joilla on ollut karsastusta?

  Kyllä, kuinka monta
  Ei  Emon toiminta:

  Oletko menettänyt emoja synnytykseen?

  Kyllä, kuinka monta
  Ei

  Onko emo osannut mielestäsi hoitaa pentujaan?

  Kyllä, kuinka moni
  Ei, kuinka moni

  Onko emo koskaan suhtautunut aggressiivisesti pentuja kohtaan tai jopa hylännyt pennut?

  Kyllä, kuinka moni
  Ei, kuinka moni

  Oletko joutunut antamaan pennuille lisäruokintaa kuten emonmaidonvastiketta?

  Kyllä, kuinka monelle
  Ei, kuinka monelle  Siitosuran lopetus (urokset ja naaraat)

  Minkä ikäisenä birmojesi siitosura on päättynyt? Vastatessa useammasta erota vastaukset pilkulla

  Mikä on ollut syynä siitosuran lopettamiseen?


  Jalostukseen hankitut birmat, jotka eivät jostain syystä lisääntyneet:

  Valitse vaihtoehdoista eniten ratkaisuun vaikuttanut vaihtoehto, alempana voit kertoa lisää.

  Syynä siihen, ettei jälkeläisiä tullut oli (rasti):

  Terveys, Kuinka monen kissan kohdalla
  Ulkomuoto, Kuinka monen kissan kohdalla
  Luonne, Kuinka monen kissan kohdalla
  Sopivaa partneria ei löytynyt, Kuinka monen kissan kohdalla
  Kissasta riippumattomasta syystä, Kuinka monen kissan kohdalla
  Yrityksistä huolimatta jälkeläisiä ei tullut, Kuinka monen kissan kohdalla

  Lisätietoja


  Muuta

  Tähän on mahdollista kirjoittaa ylös omia huolia tai huomioita liittyen birmojen kasvatukseen, sen mahdollisiin ongelmakohtiin ja tulevaisuuden näkymiin mihinkä toivoisit rotuyhdistyksen kiinnittävän huomiota.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.