PYHÄ BIRMAN KISSA RY:N KEVÄTKOKOUS 22.8.2020

Aika: 22.8.2020, klo 14.30
Paikka: Salo, Vuohensaaren leirintäalue (Kahvion yhteydessä oleva kokoustila)

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus
  6. Esitetään tilinpäätös ja luetaan toiminnantarkastajan lausunto
  7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  8. Muut asiat