Pyhä Birman Kissa ry syyskokous

Aika: sunnuntai 6.10.2019 kello 13
Paikka: Sellon kirjasto, 2. krs, Akseli-sali,
Kauppakeskus Sello, Leppävaarankatu 9, 02070 Espoo

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä
varsinaiset ja varajäsenet sääntöjen 4 §:n mukaisesti
6. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
7. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma
8. Päätetään jäsenmaksuista
9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista.
10. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat.
11. Muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

 

TERVETULOA!