Kasvattajakysely 2017

Tämä kysely on osa viime vuonna julkaistua terveyskyselyä. Tänä vuonna kysely suunnataan kasvattajille ja kyselyn tarkoituksena onkin koota tietoa birmojen kasvatukseen liittyvistä asioista.  Kysymyksien perään tarkennetaan, kuinka monesta birmasta on kyse. Sijoitusbirmojen osalta toivomme sijoituskodin vastaavan kyselyyn, mikäli synnytykset ja pentujen hoito on tapahtunut sijoituskodissa. Muussa tapauksessa kasvattaja vastaa kyseisestä birmasta.

Vastausten palautus
Kysely on auki 30.11.2017 asti.

Kyselyyn voi vastata alempaa tältä sivulta löytyvällä nettilomakkeella.
Tämän lomakkeen paperiversion  voi myös tulostaa ja toimittaa postitse.

Vastausten julkaisu
Vastauksista tullaan kokoamaan yhteenveto, joka julkaistaan Birma-lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla. Yhteenvedosta ei käy ilmi vastanneiden nimet.

Arvonta
Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan palkintoja.

 

Taustatiedot vastaajasta

Nimi ja mahdollinen kasvattajanimi

Yhteystiedot (mahdollista palkitsemista varten)

Sähköposti

Puhelinnumero

Koska olet ostanut ensimmäisen birmasi?

Kasvatuksen aloittamisvuosi:

Pentueiden määrä:

Kasvatatko edelleen?
KylläEi


Kysymykset


Kiimat

Minkä ikäisenä on tullut ensimmäinen kiima keskimäärin?

Onko kiimat olleet selkeitä?

Kyllä, kuinka monella:
Ei, kuinka monella:

Pillerit ja Suprelorin-implantti

Oletko käyttänyt birmallasi kiiman ehkäisyyn tarkoitettavia lääkkeitä?

Kyllä, kuinka monella:
Ei, kuinka monella:

Tabletit, kuinka monella:
Suprelorin-implantti, kuinka monella:

Onko niillä ollut haittavaikutuksia?

Kyllä, kuinka monella:
Ei, kuinka monella:

Tablettien haittavaikutukset:

Suprelorin-implantin haittavaikutukset:

Oletko käyttänyt jotain muuta valmistetta kiiman ehkäisyyn?

Kyllä, kuinka monella:
Ei, kuinka monella:

Minkä nimistä valmistetta?

Onko valmisteesta ollut apua?

Kyllä, kuinka monella:
Ei, kuinka monella:

Astutus

Onko birmoillasi ollut ongelmia astutuksien suhteen?

Kyllä, kuinka monella:
Ei, kuinka monella:

Jos on, niin minkälaisia ongelmia?

Onko astutukset tehty uroksen vai naaraan luona?

UroksenNaaraanSekä että

Onko naaraat, joilla on ollut ongelmia astutuksen suhteen, tulleet kuitenkin tiineiksi?

Kyllä, kuinka moni:
Ei, kuinka moni:

Tiineys ja synnytys

Oletko käyttänyt naarastasi tiineysultrassa?

Kyllä, kuinka monen:
Ei, kuinka monen:

Ovatko pentueesi syntyneet kotonasi vai sijoituskodissa?

Kotona, kuinka moni:
Sijoituskodissa, kuinka moni:

Minkä ikäinen on ollut nuorin synnyttäjäsi?

Minkä ikäinen on ollut vanhin synnyttäjäsi?

Millä välillä naaraat on synnyttäneet? -

Onko birmoillesi tullut keskenmenoja?

Kyllä, kuinka monella:
Ei, kuinka monella:

Jos on, niin millä vuorokausilla?

Onko birmoillasi esiintynyt valeraskauksia?

Kyllä, kuinka monella:
Ei, kuinka monella:

Onko birmoillasi ollut kohtutulehduksia?

Kyllä, kuinka monella:
Ei, kuinka monella:

Jos on, niin onko ne hoidettu lääkkeillä vai leikkauksella?

Lääkkeet, kuinka moni:
Leikkaus, kuinka moni:

Jos birmasi on hoidettu onnistuneesti lääkkeillä, oletko astuttanut saman birman uudestaan?

Kyllä, kuinka moni:
Ei, kuinka moni:

Onko sama birma tullut tiineeksi ja synnyttänyt pentueen?

Kyllä, kuinka moni:
Ei, kuinka moni:

Onko birmasi jouduttu sektioimaan?

Kyllä, kuinka moni:
Ei, kuinka moni:

Millä vuorokausilla? Useamman birman tapauksessa, voit antaa keskiarvon.

Mikä oli sektion syy?

Onko sektioitu birmasi synnyttänyt uudelleen leikkauksen jälkeen?

Kyllä, normaali synnytys
Kuinka moni:
Kyllä, sektioitu uudestaan
Kuinka moni:
Ei, kohtu poistettiin sektiossa
Kuinka moni:
Ei, ei tullut tiineeksi
Kuinka moni:

Muu syy:

Onko birmallesi jouduttu antamaan lääkityksiä kuten maidon tuotantoa lisäävä hormonia synnytyksen jälkeen?

Kyllä, kuinka moni:
Ei, kuinka moni:

Muita lääkkeitä?


Pennut

Kuinka monta pentua ollut keskimäärin pentueissasi?

Onko pentueissasi ollut menehtyneitä pentuja?

Kyllä, kuinka monessa:
Ei, kuinka monessa:

Onko pentueissasi ollut epämuodostuneita pentuja?

Kyllä, kuinka monessa:
Ei, kuinka monessa:

Onko emo koskaan suhtautunut aggressiivisesti pentuja kohtaan tai jopa hyljännyt pennut?

Kyllä, kuinka moni:
Ei, kuinka moni:

Oletko joutunut antamaan pennuille lisäruokintaa kuten emonmaidonvastiketta?

Kyllä, kuinka monelle:
Ei, kuinka monelle:

Siitosuran lopetus

Minkä ikäisenä birmojesi siitosura on keskimäärin päättynyt?

Mikä on ollut syynä siitosuran lopettamiseen?

Kuinka monta pentuetta siitosnaaraallasi on?
Useamman naaraan omistajat voivat vastata keskiarvon.

Kuinka monta pentua naaraallasi on?
Useamman naaraan omistajat voivat vastata keskiarvon.


Muuta

Tähän on mahdollista kirjoittaa ylös omia huolia tai huomioita liittyen birmojen kasvatukseen, sen mahdollisiin ongelmakohtiin ja tulevaisuuden näkymiin mihinkä toivoisit rotuyhdistyksen kiinnittävän huomiota.