Jalostusmaksu-kysely

Hei, on tullut jälleen aika selvitellä tämän hetkistä tilannetta siitosuroksen maksuissa ja korvauksissa. Kyselyyn vastaaminen ei vie kauaa ja vastauksista kootaan tiedote, joka julkaistaan kotisivuilla ja lehdessä.

Kysely on avoinna 30.09.2017 asti.

 

Hyppymaksu

”Hyppymaksulla tarkoitetaan maksua/korvausta, jonka siitosuroksen omistaja pyytää astutuksesta ja se ei ole riippuvainen astutuksen onnistumisesta.”

Kyllä, pyydän hyppymaksun

Jos vastasit kyllä, niin kuinka paljon pyydät hyppymaksua?

Ei, en pyydä hyppymaksua


Ylläpitokorvaus

”Jos naaras tulee siitosuroksen omistajan luo astutukseen voi uroksen omistaja pyytää korvausta naaraan hoidosta tältä ajalta.”

Kyllä, pyydän korvauksen

Jos vastasit kyllä, niin kuinka paljon pyydät ylläpitokorvausta?

Ei, en pyydä korvausta


Astutusmaksu

Kaikista syntyneistä pennuista sama summa:
Ensimmäinen pentu €, seuraavat €/pentu
Muu vaihtoehto (esim. yhteistyö toisen kasvattajan kanssa)


Siitosuroksen hinnoittelun perusteet

(voit valita useamman vaihtoehdon)

SukuUlkonäköNäyttelymenestysTerveys (Urokselle tehdyt terveystarkastukset, Uroksen terveys yleisesti, Suvun/linjan terveys)Yleinen hintatasoJoku muu, mikä?


Suosikki kissarotuni

(pakollinen, roskapostin erottelua varten)