Kevätkokous 18.3.2018 klo 13

Paikka: Kuuloyhdistyksen kerhotila, Hämeenpuisto 15 A 1, 33210 Tampere

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
  2. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus.
  6. Esitetään tilinpäätös ja luetaan toiminnantarkastajan lausunto
  7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ilmoittautumiset kahvituksen järjestämistä varten 14.3.2018 mennessä sihteerille mlanden(at)gmail.com

Kokouksen yhteydessä palkitaan myös Vuoden Birmat, 3 parasta jokaisesta kategoriasta.