Kasvatuksen tavoiteohjelma 2016-2020

Päivitetty huhtikuussa 2017

Kasvatuksen tavoiteohjelma 2016 – 2020 esitellään kevätkokouksen yhteydessä. Tuolloin ei ole tarkoitus ohjelmaa sellaisenaan hyväksyä. Jäsenillä on mahdollisuus kommentoida ohjelmaa kokouksessa ja huhti-toukokuun aikana (palautetta voi lähettää osoitteeseen kto@birma.fi tai keskustella foorumilla). Näiden palautteiden pohjalta tavoiteohjelmaa muokataan ja esitellään sitten uudestaan kasvattajaseminaarin yhteydessä. Lopullinen hyväksyminen tapahtuu syyskokouksessa.

 

Pyhä birma – kasvatuksen tavoiteohjelma 2016- 2020

Pyhä birma – kasvatuksen tavoiteohjelma 2010 – 2015

 

Linkkejä aiheeseen:

Osa artikkeleista on jo aika vanhoja, mutta perusasiat eivät ole muuttuneet. Sanan koira tilalle voi vaihtaa sanan kissa.

Mitä kasvattaminen on?

Määritelmää on yllättävän vaikeaa löytää ja jokaisella on varmasti oma käsityksensä asiasta.

”Eläinten kasvatuksessa sekä kasvattajien että näyttelyiden ulkomuototuomarien tulisi tavoitella rotumääritelmän ihannetta. Lopullisena tavoitteena on, että kaikki saman rodun yksilöt kaikkialla maailmassa näyttäisivät ihanteelliselta rotunsa edustajalta ja käyttäytyisivät rotuihanteen mukaan.” – wikipedia

”Jalostuksen tavoitteena on parantaa perinnöllistä tasoa.” – Hippos

”Jalostus tarkoittaa eläinkannan laadun parantamista valinnan keinoin.” – Kennelliitto

Jalostuskoiran valinta