Kasvatuksen tavoiteohjelma 2016-2020

Päivitetty 26.3.2018

Kasvatuksen tavoiteohjelma 2016 – 2020 hyväksyttiin 1.4.2017 yhdistyksen kevätkokouksessa.
Tavoiteohjelmaa päivitetään vuosittain siltä osin, mitä uudistuksia tai uutta merkittävää tietoa rodun
kasvatuksessa ilmenee. Hyväksytyt tavoitteet ovat sellaisinaan voimassa seuraavaan tavoiteohjelman
päivitykseen asti.

 

Pyhä birma –
kasvatuksen tavoiteohjelma 2016- 2020

Kasvatuksen tavoitteet lyhyt versio

 

Linkkejä aiheeseen:

Osa artikkeleista on jo aika vanhoja, mutta perusasiat eivät ole muuttuneet. Sanan koira tilalle voi vaihtaa sanan kissa.

Mitä kasvattaminen on?

Määritelmää on yllättävän vaikeaa löytää ja jokaisella on varmasti oma käsityksensä asiasta.

”Eläinten kasvatuksessa sekä kasvattajien että näyttelyiden ulkomuototuomarien tulisi tavoitella rotumääritelmän ihannetta. Lopullisena tavoitteena on, että kaikki saman rodun yksilöt kaikkialla maailmassa näyttäisivät ihanteelliselta rotunsa edustajalta ja käyttäytyisivät rotuihanteen mukaan.” – wikipedia

”Jalostuksen tavoitteena on parantaa perinnöllistä tasoa.” – Hippos

”Jalostus tarkoittaa eläinkannan laadun parantamista valinnan keinoin.” – Kennelliitto

Jalostuskoiran valinta